Zasavska regija

Občina Hrastnik

Hrastnika: Grb Občine Hrastnik je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz rdečih korenin v črnem dnu srebrnega ščita raste hrastovo drevo v rdeče deblo do sredine ščita , kjer iz njega rastejo trije zeleni hrastovi listi z rdečo žilo: srednji dosega sredino zgornjega roba glave ščita, spremljajoča lista, sicer enaka srednjemu, pa raste ta iz vrha debla v desni, oziroma levi kot ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras

Alma Jere

Občina Litija

Grb Občine Litija je predstavljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Osnovna barva ščita je modra, obrobljen pa je z zlatim robom. Na njem so na sredini upodobljeni trije motivi; vaška situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom, na kateri je upodobljen stiliziran čolnar, ki svoj čoln potiska preko reke Save. Čolnar in čoln sta upodobljena v beli barvi.

Nataša Cvetkovic

7

Občina Trbovlje

Grb Občine Trbovlje je predstavljen na ščitu, obrobljenim s črnim trakom, katerega spodnji rob je ovalen, zgornji pa raven. Grb je razdeljen na zgornji in spodnji del. V spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi. Voziček ponazarja rudarsko tradicijo kraja. V zgornjo polovico ščita, ki je svetlo modre barve in ponazarja nebo nad dolino se nad rudarskim vozičkom dvigujeta simetrično postavljena črna dimnika ter stiliziran kup premoga med njima.

Ivica Novak

Občina Zagorje ob Savi

Grb Občine Zagorje ob Savi ima obliko ščita, ki je razdeljen na štiri polja in je obrobljen z zelenim trakom. Na spodnjem delu je polje bele barve, nad njim pa se v obliki lokov dvigajo polja v črni, modri in zeleni barvi. Grb izvira iz grba fevdalne družine Gallenberg iz 13. stoletja. Črno polje, ki je najmanjše simbolizira več kot dvestoletno rudarsko tradicijo, modro polje simbolizira nebo in vodo, zeleno polje pa svežino, spoštovanje narave, čisto okolje, kmetijstvo in turizem.

Saša Vrankar