Iz vseh koncev smo doma,

naša Slovenija kup kvačkaric ima,

pa odločile smo se vse,

da bomo grbe kvačkale.

Pa se pridružil je možak,

ki pravi »sem edini junak«,

da res si junak

spoznal zdaj je vsak.

Veselo kvačko primemo,

saj 212 grbov kvačkamo,

ker to je naš projekt – ponos,

da občinam bodo prinos.

Župani naši so veseli,

saj bodo kvačkan grb imeli,

pa saj vedo kako je to,

ko kvačkarji veselo kvačkamo.

In tako smo se skupaj zbrali,

da vsem bi sporočilo dali,

da kvačka ni noben bav bav,

sprošča te in to brez zabav.

Avtor: Darja Kolar