Pomurska regija

Občina Apače

Grb Občine Apače ima obliko ščita, ki je zapolnjen s sivo barvo. Na zgornji tretjini je na sivi podlagi ščita mlinsko kolo, pod njim pa so na zeleni podlagi, ki ponazarja Apaško dolino, modri valovi. Minsko kolo ponazarja enajst mlinski kanal Apaške doline. Modri valovi spominjajo na takrat polne potoke vode, ki so zvesto poganjali mlinska kolesa in mleli žito, pridelano na Apaških poljih.

Lea Babič

Občina Beltinci

Grbo občine Beltinci. Modra barva simbolizira Muro, hkrati pa todi večno nebo nad to pokrajino. Rumena barva je barva žitnih polj, najbolj značilnega krajinskega elementa beltinske pokrajine. Rumeni žitni klasi z osmimi zrni predstavljajo vse krajevne skupnosti, simbolizirajo pa tudi kruh, kot vir preživetja. Modro vodno kolo predstavlja številne vodne mline, ki so bili v preteklosti značilna gospodarska dejavnost naselij v beltinški občini.

Vida Kocmut

Občina Cankova

Grb občine Cankova. Grb občine Cankova je razdeljen na modro in srebrno polje. V modrem je srebrni cvet narcise z zlatimi prašniki. V dolini Kučnice je namreč nekoč cvetelo na tisoče narcis. Na dnu obeh polj je dvojna valovita linija v nasprotnih barvah, ki predstavljata potok Kučnico, ki je tisočletja označeval mejo med Avstrijo in Madžarsko, ter reko Ledavo, ki se danes razliva v akumulacijsko jezero. Grb so začeli uporabljati šele leta 2002.

Ivan Halec

7

Občina Črenšovci

Grb občine Črenšovci. Grb okrogle oblike je zanimiv, ker simbolizira rodovitnost prekmurske zemlje. Jelšev list zelene barve, predstavlja gozdove in posebej simbolizira Polanski log. V njem je žitni klas rumene barve, ki predstavlja rodovitnost prekmurske zemlje. Simbol reke Mure je ponazorjen s tremi vzporednimi valovi modre barve. Iz valov izstopa mlinsko kolo in simbolizira značilnosti krajev ob Muri. Nad mlinskim kolesom se nahajajo trije plodovi drevesa črense, ki predstavljajo tri krajevne skupnosti v občini ter ponazarjajo ime občinskega središča in občine. Uporabljati so ga začeli leta 1997.

Mojca Balažic

Občina Dobrovnik

Grb občine Dobrovnik. Zelo zanimiv je tudi grb občine Dobrovnik, ki simbolično povezuje dva naroda, in sicer Slovence in Madžare. Navpično je razdeljen na tri polja: modro, srebrno in zeleno, čez vsa pa se raztezajo trije zlati hribi in navzdol obrnjeni cvet močvirskega tulipana, ki je zaščitena rastlina v občini. Izbrane barve predstavljajo Slovence in Madžare, ki živijo v občini. Zlata vrvica pa predstavlja plodna polja. Trije nizki hribi so značilni za okolico in se na pečatih pojavljajo že v 13. stoletju. Uporabljati so ga začeli leta 2002.

Brigita Rozina

Občina Gornja Radgona

Grb občine Gornja Radgona je razdeljen na tri polja. Zgornje levo je rumene barve z zahajajočim soncem in predstavlja sončno, srečno deželo Slovenskih goric, zgornje desno polje pa bele barve z grozdom, kar pomeni ekološko značilnost pokrajine, spodnje polje je modre barve s petimi valovitimi črtami in predstavlja mejno reko Muro.

Romana Hrga

7

Občina Gornji Petrovci

Grb občine Gornji Petrovci je vodoravno razdeljen, zgoraj na štirinajst modrih hišic z rdečo streho v srebrnem polju. Spodaj pa srebrna vidra z rdečimi kremplji v gobcu drži zlato ribo. Štirinajst hišic predstavlja štirinajst naselij v občini. V heraldiki je vidra vedno predstavljena tako, da drži ribo, ker se na ta način razlikuje od drugih štirinožnih živali. Uporabljati so ga začeli leta 1998.

Zdenka Kos

Občina Grad

Grb Občine Grad vsebuje obod gradu, ki je simbol največjega grajskega poslopja v Sloveniji. Nad gradom je simbol krone, ki predstavlja plemiško rodbino, ki je bila nekdanja lastnica gradu in posesti. Pod gradom se razprostira gričevnata gorička pokrajina, ki je simbolizirana z zeleno barvo in obliko griča. Zeleno polje označuje barvo gozdov, travnikov, polj in predstavlja neokrnjenost tega območja. Na griču je simbol križa, ki predstavlja večstoletno tradicijo krščanstva. Modra barva in zelena barva, ki sta uporabljeni v grbu skupaj predstavljata sožitje med nebom in zemljo.«

Štefka Bohar

Občina Hodoš

Grb občine Hodoš ima modro, zeleno in rdeče barvno polje, ki so zložena v sestavu trnastega reza; sestavpokriva srebrna heraldična roža, ki ima v sredini rdeče srce s črnimi latinskim križem; zgornji polj deli srbrna helebarda, spodnje pa krasijo trije zlati hrastovi listi.

Tinka Meško

7

Občina Kobilje

Grb občine Kobilje. Med uporabljenimi grbovnimi atributi sta v grbovnem ščitu potok kobilje in podkev. Stiliziran brekov list zelene barve.

Marija Hržica Jelen

Občina Križevci

Grbo Občina Križevci. Grbovni ščitje razdeljen na dve polji. Zgornje predstavlja s svojo sončno rumeno barvo bogastvo pšeničnih polj. V tem zlatem polju je črni konj kasač. Spodnje polje je zelene barve in simbolizira tukajšnjo pokrajino, posejano s travniki, njivami in gozdovi.

Angela Topolinjak

Občina Kuzma

Grb Občina Kuzma. V modrem polju je v loku pet zlatih zvezdic, proti katerim vzleta srebrni golob.

Renata Marjetič

7

Občina Lendava

Grb Občine Lendava je na modrem ščitu poznogotske oblike. Na njem je prikazan štirioglati stari lendavski grad, ki stoji na zelenem hribu, pod katerim tečejo trije srebrni potoki v dnu ščita. Grad se končuje s trikotno streho, ki nosi zlato trikotno zastavo. Uporabljajo ga že od leta 1996.

Katarina Cmor

Občina Ljutomer

Grb občine Ljutomer. Tudi današjni grb občine Ljutomer ponazarja dolgoletno zgodovinsko tradicijo konjeništva v teh krajih.

Andreja Štelcl

Občina Moravske Toplice

Grbo občine Moravske Toplice. Nič kaj nenavadno ni, da se termalni izvir, tako značilen za Prekmurje, pojavi tudi v grbu. Vendar pa ta v sebi nosi še veliko globlji pomen.

Voda, naraščajoča iz zemlje, je simbol uspešnega turističnega in gospodarskega razvoja občine. Modri curki vode ponazarjajo moč, svežino, ekspanzijo in rast občine k nečemu še višjemu, še večjemu. Vrelec se v svojem srednjem zaključku zaključi z likom v obliki srca – figurativno orisuje srčnost in dobroto domačega človeka. Ukrivljen zeleni lok pa je prikaz mehkega prehoda pokrajine iz najprej ravninskega dela v gričevnati gorički svet. Zelena barva s svojo svežino predstavlja zdravje, svobodo, veselje, upanje in rodnost, obenem pa je zelena kot barvni odtenek tudi tretjinski del barv madžarske trobojnice in simbolizira sožitje dveh, na omenjenem prostoru, v harmoniji živečih narodov.

Renata Kuhelnik

7

Občina Murska Sobota

Grb mesta Murska Sobota je bil leta 1996 izbran na javnem natečaju, njegov avtor pa je akademski slikar Sandi Červek. Grb na sodoben način povzema podobo ravninskega mesta, ki se kot srebrna črta blešči na robu horizonta nad katerim vzhaja in zahaja sonce. Tri sonca v grbu povezujejo sodobnost s srednjeveško zgodovino in so v podobi treh zlatih krogel tudi del legende o zavetniku mesta Sv. Nikolaju. Z zavetniki pa so povezani tudi tradicionalni sejmi, med katerimi še posebej izstopa Mikloševo senje.

Mateja Horvat

Občina Odranci

Grb občina Odranci. Zastava je zgoraj zelena, pravokotne oblike, na sredini rumena z grbom in spodaj rdeča. Zastav in ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih od katerih je prvo zelene, drugo rumene barve, v katerem je na sredino horizontalno postavljen grb, tretje pa rdeče barve v zastavi so enake barvnem v grbu.

Karmen Gabor

Občina Puconci

Grb Občina Puconci predstavlja Ravensko v zgornjem rumenem polju in z žitnim klasom, oba pa ponazarjata širino in bogastvo rodovitnih polj. Rdeče jabolko v spodnjem delu grba poudarja močno razvito sadjarstvo s stoletno tradicijo.

Sara Luk

7

Občina Radenci

Grb občina Radenci. Današnji grb ima specifične posebnosti in je posvečen vrelcem mineralne vode in vinogradniški tradiciji.

Andreja Bitenc

Občina Razkrižje

Grb Občina Razkrižje. V talni trn deljeni ščit ima belo, modro in rdeče barvno polje; v prvem, belem polju prestrezajo odprte dlani vodni izvir, v drugem, modrem stoji upodobljena razkriška cerkev, v tretjem, spodnjem redečem polju, je upodobljena cerkev, v tretjem, spodnjem rdečem polju, je upodobljen bel latinski križ.

Sonja Zebec

Občina Rogašovci

Grb Občina Rogašovci. V zlato odeti sveti Jurij v modrih škornjih in šlemu na vzpetem srebrnem konju, varovan z Jurijevim ščitom, bode z zlatim kopjem žrelo črnega zmaja na dnu modrega ščita

Melita Pucko

7

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Grb občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik ima čelado in oklep srebrne barve, modro obleko, rdeč plašč in sedlo, konj je belo srebrne barve, zmaj pa kromoksidne zelene.

Dolores Primožič

Občina Šalovci

Grb občine Šalovci

Grb Občine Šalovci je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike. Na modrem ščitu je socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne cneorum f. arbusculoides). Peclji cvetov socvetja se stečejo v polovično rozeto zelenih listov grma. Vsak cvet ima štiri cvetne liste rdeče barve in so srebrno obrobljeni, medtem ko sta po dva prašnika na vsakem cvetnem listu zlata in obdajata srebrno središče cveta. Peclji cvetov, ki se stekajo v listno rozeto, so srebrni. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. Socvetje šestih cvetov predstavlja šest vasi v občini. Grmičasti dišeči volčin je v grbu upodobljen zato, ker gre za endemitsko podvrsto, ki uspeva v Sloveniji izključno na območju dveh občin, to sta Šalovci in Hodoš, Občina Šalovci pa ga upodablja v svojem grbu.

Alenka Kodila

Občina Tišina

Grb Občine Tišina

TIŠINA: kraj s poetičnim imenom je bil od časov, ki jih spomini ne dosegajo več, okrašen z drevoredi divjega kostanja. Še danes je kraj polepšan z njimi. S svojim mehkim občutjem za lepoto narave so občani Tišine zelenje kostanjevega drevja ovekovečili v svojem grbu in dali prav kostanjevim listom pomen glavnega in stalnega atributa, ki bo občino in kraj predstavljal tudi na zastavi Tišine doma, v domovini in v svetu.
Kraj Tišina leži v ravnini žitnih polj, katera marljivi in skrbni gospodarji leto za letom spreminjajo v valoveče zlato zrelih žit. Najlepše bogastvo je pšenica. Iz spoštovanja dolžnosti in lastnega truda za svoj stalni in večni obstoj, je nastal atribut: dva med seboj prekrižana pšenična klasa. Prekrižanost klasovnih bilk simbolizira dolžnost in trud, samo klasje pa večno zlato kruha, brez katerega življenje Tišine ne bi bilo to, kar je.
Tako ima Tišina in njeno občinstvo preprosto, na naravo in vsakdanje življenje spominjajočo vsebino grba. V njemu je zgoraj zelenje kostanjevih listov v zlatu, pod njimi pa v zelenilu sence zlato žita. Prav ta grb bo z lepoto svoje preprostosti vedno in povsod: doma, v domovini in v svetu spremljal življenje kraja in njegove ljudi.

Mojca Horvat

7

Občina Turnišče

Grb občina Turnišče. Emblem, ki se koristi kot občinski grb je zlatoobrobljen ščit na katerega zelenem polju je prikazano zlato okno, dva žitna klasa, škarje, koža in podkev.

Terezija Sobočan

Občina Velika Polana

Grb občine Velika Polana je razdvojen z zlatim trakom. V modrem delu so tri srebrne marjetice z rumenimi semeni, v zelenem pa je na črnem podnožju štorklja v naravni barvi. Marjetice dočarajo ime občine, ki je znana po domovanju štorkelj. Grb je prišel v uporabo leta 2005.

Maruša Erbežnik

Občina Veržej

Občine Veržej je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; sredi modrega ščita lebdi srebrna riba – krap (cyprinus carpio); povišano dno ščita krasi vertikalni niz šestih enakomernih, vodoravnih valovnic, od katerih je zgornja pod krapom dvakrat močnejša in zlata, ostale so srebrne; v glavi ščita nad krapom lebdi vodoravno zlata, v tri krožce zasukana vrvica tako, da visita prvi in tretji krožec pod vrvico, drugi, torej srednji, malo povečani krožec je obrnjen nad vrvico, ki je sicer simetrična na vertikalno simetralo ščita; spodnja stran krožcev se ravna po horizontali, konca vrvice pa sta razpletena.

Maja Botolin Vaupotič