Podravska regija 

Občina Benedikt

Grb občine Benedikt se pokončno deli na dva dela, in sicer na levi beli del širine 2/5 širine grba in desni del 3/5 širine grba. Na belem delu so nameščene tri krone, razvrščene ena nad drugo, tako da je srednja krona zamaknjena v levo. Na zelenem delu grba je črka “B” gotske pisave bele barve. Belo in zeleno polje ločuje rumeni trak širine 1/20 širine grba. Grb je obrobljen s trakom rumene barve.
Vsebina grba je podana s črko “B”, ki predstavlja začetnico imena centralnega naselja in istočasno tudi občine in tri krone, ki simbolično predstavljajo pozno gotsko cerkev Svetih Treh Kraljev.

Vanja Pelc

Občina Cerkvenjak

Grb občine Cerkvenjak ima obliko turnirskega viteškega grba in je spodaj ovalno prirezan, zgoraj pa pravokotno odrezan. V levem delu je upodobljena cerkev sv. Antona in preostalih zgradb, ki predstavljajo podobo kraja; v desnem delu sta jabolko in grozd, ki predstavlja najznačilnejša pridelka teh krajev.

Irena Gabrovec

Občina Cirkulane

Grb občine Cirkulane je upodobljen na podaljšanem ščitu poznogotskega stila. Glavni atribut predstavlja narobe obrnjeno zlato sidro na modrem ščitu. Narobe obrnjeno sidro je heraldična figura, ki so jo v svojem grbu imeli borlski gospodje Draneški med letoma 1160 in 1200. Zunanja zlata obroba ščita služi kot grbovni okras.

Kristina Čefarin

7

Občina Destrnik

Grb občine Destrnik. Osnovno obliko grba predstavlja polkrožnima izrezoma na levi in desni strani. Zgornji rob je izbočen. Spodnji del je
zelene barve. Zgornji del grba je rumene
barve. Blazon je razdeljen s stilizirano veduto Destrnika, pogled iz južne strani

Karmen Požar

Občina Dornava

Občina Dornava ima svoj grb. Zgornji del polja grba je svetlo modre barve, na katerem delu je ponazorjen baročni grad Dornava, spodnji del polja pa je svetlo zelene barve, kjer je v sredini slika štorklje, ob vsaki strani pa v polkrožni obliki po en žitni klas.

Polona Gomboc

Občina Duplek

Grbo občine Duplek. Grb ima obliko ščita. Ščit je diagonalno razdeljen na dve polji. V prvem polju je na zlati osnovi črn zmaj s kačjim telesom. Zmaj je del grba vurberških graščakov in ponazarja legendo iz katere izvira ime Vurberk. V drugem polju je slika dravskega splava zlate barve.

Marijana Šeruga

7

Občina Gorišnica

Grb občine Gorišnica. Grb občine ima obliko ščita. Zelena podlaga ponazarja rodovitnost, modra barva v diagonali ponazarja reko Dravo, bela barva v sredini diagonale ponazarja most, v desnem zgornjem kotu je grozd modre barve, ki ponazarja vinorodno področje, v spodnjem levem delu je zlatorumen žitni klas, ki ponazarja poljedelstvo.

Irena Žganjar

Občina Hajdina

Grb Občine HAJDINA je upodobljen na ščitu poznogotskega stila; ščit deli zlati tram v zeleno in modro polje v katerem je pet srebrnih valovnic. Na zelenem polju je upodobljen v zlato oblačilo odet in z zlato kapuco pokriti korakajoči mož, ki na svojih plečih tovori srebrnega bika, držeč ga za zadnji dve nogi.

Ksenija Cebek

Občina Hoče – Slivnica

Grb občine Hoče-Slivnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Konveksni lok razdeljuje ščit na polje ščitove glave v srebru in polje ščita v zeleni barvi. Iz ščitovega dna raste zlato vozovno kolo tako, da je vidna polovica njegove peste in približno tretjina kolesa s petimi naperami; nad platiščem kolesa poganja vertikalno v zeleno polje ščita zlato stebelce pravega kostanja ( CASTANEA SATIVA) s petimi zlatimi listi, razporejenimi v stožčasto krošnjo.

Mira Mlakar

7

Občina Juršinci

Grb občine Juršinci je sestavljen iz sadike vinske trte in atributov farnega zavetnika sv. Lovrenca.
V prvem zlatem polju deljenega ščita je trta z močnimi koreninami, steblom, ki ga ovijajo vitice, zelenimi listi in rdečim grozdjem. Zgornji del simbolizira vinorodno pokrajino in Juršince kot zibelko slovenskega trsničarstva. V spodnjem zelenem polju je črn raženj, atribut sv. Lovrenca, zavetnika župnije občine Juršinci. Pod ražnjem je rdeč ogenj z rumenimi konicami. Svetega Lovrenca, tudi Lovrenc Rimski (ok. 225–258), so po ukazu rimskega načelnika Hipolita mučili in ga živega spekli na ražnju. Zato se v ikonografiji najpogosteje uporablja njegov atribut raženj.

Simona Visenjak

Občina Kidričevo

Grb občine Kidričevo je upodobljen na ščitu, ki ima dve barvni polji, ki ščit vertikali delita na dve enaki polovici. Leva polovica je bele barve, na njej pa sta upodobljena dva lista divjega kostanja v zeleni barvi. Desna polovica je zelene barve, na njej pa je upodobljen list divjega kostanja v beli barvi. Peclja levih listov se dotikata vertikalne namišljene črte, ki deli ščit, pecelj desnega lista pa se dotika belega polja med pecljema zelenih listov. Listi so razdeljeni na pet krp.

Renata Perhaj

Občina Kungota

Grb Občine Kungota je na umetnostno zgodovinski obliki ščita iz srednjegotskega obdobja, ki se po diagonali od desne spodaj do leve zgoraj deli na dve polji. Polje desno zgoraj je bele barve, polje levo spodaj pa zelene barve s črno šrafuro navpičnic, ki predstavlja vinograd na pobočju. Grbu očrtan pravokotnik ima razmerje 5:4, torej je višina za 25% večja od širine grba. Ščit je obrobljen z dvema črnima črtama med katerima je beli rob, ki predstavlja ca. 5% širine ščita. V sredini grba je stiliziran grozd rumene barve, ki zavzema 1/3 ščita po širini in višini. Geometrično središče grozda se ujema s središčem grbu včrtanega kvadrata, ki se naslanja na zgornjo stranico, torej s koordinatama polovice širine v navpični in vodoravni smeri iz izhodišča v zgornjem kotu.

Tjaša Štesl

7

Občina Lenart

Grb Občine Lenart je upodobljen na ščitu, katerega osnovna barva je bela in, ki ima razmerje med horizontalno in vertikalno črto 6:7. Na grbu sta dva griča v spodnjem delu ščita, med katerima stoji cerkev, ki jo sestavljata zvonik z dvema strešinama levo in desno ter del fasade. Robovi ščita, gričev in sestavnih delov cerkve so obrobljeni s črno barvo.

Suzana Perko

Občina Lovrenc na Pohorju

Grb občine Lovrenc na Pohorju. Na zlatem ščitu je zelen, s smrekami poraščen hrib, pod njim iz modre vode rastoče zlato vodno kolo.
Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. Na zlatem ščitu je zelen hrib in po njegovem svodu raste sedem zelenih smrek na rdečih deblih; dno ščita pokriva valovita modrina, od zelenega hriba jo ločuje srebrna valovnica, v katero je do osi potopljeno zlato vodno kolo.

Vanda Forstner

Občina Majšperk

Grb Občine Majšperk je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz dna modrega ščita raste zeleni hrib, na katerem stoji med zidnima opornikoma srebrno čelo gotske cerkve; tudi petstopenjsko stopnišče pod njim ter zidni oporniki čelne stene na njegovih krajih so v srebru; opornika sta pokrita z rdečima strešicama, med sabo držita horizontalni rdeči nadstrešek nad gotsko zašiljenim portalom; vrh čelne stene raste v šeststrani zvonik s po eno zlato polkrono lino v vsaki od treh vidnih sten; pod srednjo lino zvonika, je viden okrog ure. Zvonik, ki nosi s svojim zidnim vencem nizko, šeststrano rdečo streho, se končuje z zlato kroglo s črnim križem na svojem vrhu.
Iz desnega in levega kota ščita rasteta diagonalno v modrino ščita po en črn vejičin nastavek, iz katerih rasteta dvojici zlatih listov pravega kostanja (castanea sativa), simetrično: zunanja dva lista vertikalno ob robu ščita navzdol do ravni zidnega venca zvonika, notranja, diagonalno rastoča lista pa stikata svoje vršičke nad križem zvonika.

Zorica Radovanović

7

Občina Makole

Grb Občine Makole je upodobljen na ščitu, ki je spodaj polkrožno oblikovan, na njem pa sta osnovni barvi modra in zelena. Tretja barva je rumena oziroma heraldično kovinska zlata. Modra barva predstavlja nebo in vodo ter zdravo okolje s plodnimi površinami, vodo in zrakom. Dve modri valovnici, ki potekata po sredini ščita preko zelene podlage predstavljata reko Dravinjo. Zelena barva, ki se na vrhu zaključi v valoviti črti, predstavlja gričevnato pokrajino. Sredi grba se križata dva zlata oziroma rumena žitna klasa, pod njima pa je narisan stiliziran grozd, sestavljen iz desetih jagod. Prekrižana klasa tvorita andrejev križ, ki je simbol apostola Andreja, kateremu je posvečena župnijska cerkev v Makolah. V zlati barvi podana pšenična klasa in grozd predstavljata dobrini; obilno naravo in delavnost makolskega človeka

Petra Berce

Občina Maribor

Grb občine Maribor. Na rdečem polju ščita raste iz dna srebrno klesano obzidje, ki ima na sredini vhodni stolp, katerega odprta obokana vrata imajo dvignjeno zlato zaporno rešetko. Nad vrati sta dve pravokotni lini in nad njima nadzidek s sedlasto streho z dvema zlatima glavičema. Desno in levo se drži obzidja po en srebrni stolp, ki ima v prvem nadstropju eno polkrožno okno in stranski prizidek z eno pravokotno lino ter sedlasto streho z zlatim glavičem. Nad polkrožnim oknom je nadzidek z dvema pravokotnima linama, ki ima sedlasto streho z dvema zlatima glavičema. Med stolpoma lebdi srebrn, na glavo obrnjen, golob z razprtimi krili.

Vlasta Kropič

Občina Markovci

Grb Občine Markovci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Na njegovi modri podlagi izstopajo trije atributi: vodoravno položen žitni klas simbolizira dejavnost tukajšnjih prebivalcev; devet zrn pa predstavlja devet vasi, združenih v Občino Markovci. Zlatorumeni lev nad žitnim klasom simbolizira farnega patrona cerkve Sv. Marka, čigar spremljevalec je prav lev. V spodnjem delu grba izstopa glava koranta, osrednjega pustnega lika, ki izvira prav iz teh krajev. Korantova glava z rogovi je zlatorumene barve, obraz je bel, na sredini ima rdeč jezik, ki z belimi rombi upodablja dokončno likovno podobo osredjega grbovega atributa. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras

Nevenka Božičko

7

Občina Miklavž na Dravskem polju

Grb občine Miklavž na Dravskem polju ima obliko ščita. Grb je razdeljen po diagonali iz levega zgornjega kota v desni spodnji kot. Diagonala deli grb na dva dela; dva elementa - vodo in zemljo - reko Dravo in polje. V grbu se nahajajo simbolni znaki patrona Miklavža:

škofovska palica - simbol vodenja,knjiga - simbol modrosti,tri zlate krogle - simbol blaginje in radodarnosti

Levi del grba je z valovi razdeljen na štiri polja, ki simbolizirajo štiri krajevne skupnosti združene v eno občino. Povezava vseh likovnih elementov grba nam da ime občine Miklavž na Dravskem polju.

Maja Kitek

Občina Oplotnica

Grb Občine Oplotnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da deli zlato in modro polje valovnica s tremi vali, od katerih je en val razpolovljen. V zlatu je trikrat ponovljen del črne vinske trte, ki nosi zelen trtni list navzgor in rdeč vinski grozd navzdol. V modrini spodnjega polja je srebrno vodno kolo s štirimi dvojnimi naperami v križ.

Andreja Jelenko

Občina Ormož

Grb Občine Ormož je upodobljen na ščitu
poznogotskega stila, sanitske oblike.
Na povišanem zelenem hribu v dnu modrega
ščita stoji srebrna trdnjava s črnim obokanim
vhodom in zlato zaporno rešetko, zlato biforo v
nadstropju in z zidnim vencem štirih cin
(nadzidkov) na vrhu stolpa; le-tega spremljata iz
desne zlato sonce, iz leve mladi srebrni mesec; v
polju zelenega hriba nosita v andrejev križ
prekrižani bilki, v desno in levo po en zlat žitni
klas.

Klavdija Topolinjak

7

Občina Pesnica

Grb občine Pesnica. V grbu je stilizirana pokrajina, obkrožena z vinjetami zlate barve. V spodnjem del je napis Občina Pesnica in letnica ustanovitve samostojne občine 1990.

Tilka Cehtl

Občina Podlehnik

Grb Občine Podlehnik je upodobljen na sekanem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem polju stoji v modrem srebrn burgundski kastel na zelenem hribcu, v drugem zlatem polju pa črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim grozdom

Petra Trofenik

Občina Poljčane

Grb Občine Poljčane je upodobljen na srebrnem ščitu poznogotskega stila, ki ga na sredini razdeljuje škarnična delitev v zgornje srebrno in spodnje zeleno polje. V zgornjem desnem in zgornjem levem kotu nastopata po en cvet velikonočnice (Pulsatilla grandis) v vijolični barvi z zlatim pestičem. Na dnu ščita je v zelenem polju trivalna srebrna valovnica.

Ljubica Šprajc

7

Mestna občina Ptuj

Ptujski mestni grb je nastal iz ptujskega mestnega pečata iz leta 1273. Srednjeveški Ptuj je svoj pravni status in pomembnost mestne avtonomije demonstriral prav z uporabo lastnega pečata.

Nataša Kozic Šic

Občina Rače – Fram

Grb Občine Rače - Fram je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. V zelenem polju ščita plava srebrna (renesančna), enonadstropna, simetrična graščina z zlatimi strehami, vogelnima stolpoma ob straneh ter z napuščnim stolpičem, ki ga nosi konzlni obok nad lokom odprtega prehoda v osrednjem traktu; stolpi imajo po eno pravokotno, pokončno okno modre barve v prtličju ter enako v nadstropov; enaka okna nosi srednji trakt v nadstropju. Ti z desne in leve spremljata napuščni stolpič, ki ima eno čelno, kvadratno, modro okno; strehe vseh stolpov so trikotne z vrhom v konico, ki raste v zlato kroglo. Na dvojni, v desno in levo simetrično, spiralno zaviti srebrni vitici pod lokom grajskega prehoda visi grozd z desetimi zlatimi jagodami.

Vesna Šlegl

Občina Ruše

Grb občine Ruše ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo naravne danosti in družbeni razvoj. Na zelenem polju, ki simbolizira gorski ambient in ruške gozdove, je knjiga s peresom, simbolizira bogate kulturne in prosvetne preteklosti. Obrisi tovarniških streh rumene barve ponazarjajo ruško gospodarstvo, modri vodni pretok pa bogastvo okoliških voda

Monika Ferš

7

Občina Selnica ob Dravi

Grb Občine Selnica ob Dravi ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo zgodovinski in družbeni razvoj ter naravne danosti. Na svetlo zelenem polju, ki simbolizira Kobansko hribovitost, gozdove in pašnike, je opatovska palica. Opatovska palica simbolizira sintezo preteklosti in sedanjosti, njen spodnji trapezasti del ponazarja zvonik Sv. Marjete, štirje obroči na srednjem delu palice ponazarjajo povezanost krajev, v zavihanem zgornjem delu palice pa je upodobljeno rdeče jabolko, kot simbol sadjarstva. Stilizirani temno zeleni drevesi ob opatovski palici ponazarjata bogastvo gozdov in oglarsko tradicijo. V spodnje delu grba je modri vodni pretok, ki poleg reke simbolizira tudi prvo elektrarno na Dravi.

Simona Vuk

Občina Slovenska Bistrica

Grb Občine Slovenska Bistrica ima obliko ščita s poljem rdeče barve. Na rdečem polju je nazobčano obzidje srebrne barve s petimi cinami, za katerim se dvigajo trije stolpi srebrne barve. Srednji stolp je širši in višji ter se končuje s tremi cinami. V zgornji polovici tega stolpa je romansko okno – bifora. Stranska stolpa imata srebrno koničasto streho pod katero so nakazane tri galerije, in zlato kroglo na vrhu. V obzidju je troje ločenih obokanih vrat, od katerih so srednja večja.
Nad ščitom je napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA tipa HELVETICA MED.

Anja Vidmar Miletič

Občina Središče ob Dravi

Grb Središča od Dravi je iz poznejšega časa in je zelo preprost, ima le ščit, ne pa t.i. čelade. Ščit je razdeljen v dve polovice; čez spodnjo, srebrno polovico je poševno potegnjen od desne na levo modri pram, v katerem sta dva srebrnasta kolobarja, dva srebrnasta kolobarja sta tudi pod pramom, eden pa nad pramom. Zgornja polovica ščita je modre barve, po sredi navpično razdeljena z rdečim pramom, levo in desno stoje po trije zeleni topoli, nad njimi pa osmero oglata zvezda.

Beti Tomasic

7

Občina Starše

Grb Občine Starše je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. V prvem polju stoji na zelenem vsaksebi pet zlatih žitnih klasov, ki jih trikrat na rahlo povezuje srebrni trak, dvakrat ožji od delilnega. Njegovi konci oblikujejo podobo S v desno oz. levo stran prvega polja. Iz dna ščita rase v drugo polje zlato mlinsko kolo z vidno glavino, iz nje rastoče tri napere nosijo del oboda, v katerega je koncentrično vstavljenih osem deščic za lopatice kolesa.

Barbara Solatnik

Občina Sveta Ana

Grb Občine Sveta Ana ima obliko oblikovane elipse. Grb v spodnjem delu vsebuje napis kraja »Sv. Ana«,ob napisu je na vsaki strani upodobljen grozd,ki ponazarja vinogradniško področje. V sredini grba je upodobljena na gričih farna cerkev Sv.Ane.Nad cerkvijo je upodobljen oblak,ki ponazarja nevihte. Osnovne mere grba v originalni izvedbi so širina 650 mm , višina 600 mm. Vse povečave ali pomanjšave grba so možne le ob ohranitvi razmerja med širino in višino grba. Grb ima dve pojavni obliki: barvna in mastna izvedenka.

Bernarda Potočnik

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Grb Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ima obliko ščita. V sredini ščita so na zlati (rumeni) podlagi upodobljeni trije baročni cerkveni zvoniki, ki s številom in obliko predstavljajo bistveno značilnost in posebnost v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami in cerkvami na Slovenskem.

Andreja Brečko

7

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Grb občine občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Osnovno obliko grba predstavlja ščit, njegov zgornji rob je izobčen. Polje ščita je modre barve. Silhueta cerkve je bela., Stilizirana vinska trta z grozdom je zlata, tak je tudi Andrejev križ, ki deli polje. Grbovno polje je razdeljeno z Andrejevim križem, simbolom zavetnika župnije. V sečišču je postavljena stilizirana veduta cerkve sv. Andreja, tako da napolnjuje zgornji del polja in simbolizrira oz predstavlja območje očine oz župnije. V spodnjem polju je stilizirana vinska trta z grozdom sredini, ki smbolizira Slovenske gorice.

Irena Rižnar

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Grb Občine Sv. Jurij v Slov. goricah predstavlja Sv. Jurij, upodobljen na konju v boju z zmajem. Njegov atribut je sulica, ki ima na vrhu zastavo. Zastava plapola v desno stran grba, na njej je grozd z dvema trtnima listoma. Nad Sv. Jurijem v levi strani je simetrična zvezda s šestimi izbočenimi kraki. Grb nima zunanje obrobe in je rdeče barve.

Dvoršak Lilijana

Občina Sveti Tomaž

Grb Občine Sveti Tomaž je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila, v katerem je zlatookvirjeno odprto; v odprtini okna je na srebrnem ozadju zelen polkrožen hrib, v njem pa zlata in razprta kostanjeva ježica z dvema zlatima listoma spodaj, v kateri so vidni trije rdeči plodovi; pod oknom lebdita v horizontali dve odprti srebrni knjigi.

Darinka Majcen

7

Občina Šentilj

Grb občine Šentilj je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. V zelenem ščitu je postavljen znak, katerega trije med seboj zraščeni deli tvorijo celoto heraldičnega atributa: od ščita 3,5-krat ožji zlati krog nad njegovim dnom služi za temelj ležečemu, od temeljnega droga 2-krat širšemu polmesecu, katerega notranji profil zajeda šest polkrožnih vdolbin. Iz polmesečeve sredine rase srebrni patriarhalni križ, njegovi tramovi so 4-krat ožji od premera temeljnega kroga. Konice polmeseca, vrh križa in konce križevih ramen zaključujejo od temeljnega kroga 2,5 krat manjši, v zlate krožce oblikovani nastavki.

Znamenje na vrhu zvonika šentiljske cerkve je za katoliški kraj zelo neobičajno: predstavlja patriarhalni križ s tremi rameni, stoječ na ležečem in nekoliko stiliziranem polmesecu, dodanem leta 1839 kot spomin na leto 1532, ko so Turki oropali in poškodovali cerkev. Tak atribut predstavlja zmago krščanstva nad islamom. Že oblika križa in dodatek dajeta grbu vso potrebno prepoznavnost ter uvršča in ga med heraldične posebnosti na Slovenskem. Njegov vtis dopolnjuje tudi zelena barva zgodovinske dežele Štajerske.

Tanja Masten

Občina Trnovska vas

Grb občine Trnovska vas je razdeljen na črti, ki ločuje grb na dve polji. V zgornjem – zlatem sta v sredini prekrižani močvirski logarici, v spodnjem vijoličnem pa stiliziran grozd. Zgornji del grba z močvirsko logarico predstavlja ravninski del občine ob reki Pesnici (Biš, Ločič in Trnovsko vas) . Spodnji del grba s stiliziranim grozdom nakazuje na Slovenske gorice in predstavlja vasi, ki ležijo v gričevnatem predelu (Bišečki Vrh, Črmlja, Sovjak in Trnovski Vrh). Grb Občine Trnovska vas je zasnoval Danilo Muršec iz Biša.

Cvetka Dolanc

Občina Videm

Grb občine Videm je razdeljen na tri polja, zadnje pokriva visoko dno ščita; na modrini prvega polja raste iz spodnjega roba zlat žitni klas, obdan simetrično s po enim zrelim žitnim listom; na zlatu drugega polja leži konkavno del vinske trte iz katerega raste navzgor zelen vinski list, navzdol rdeč vinski grozd s petnajstimi jagodami; v srebru tretjega polja raste iz valovite modrine v dnu ščita zelen lesni most z dvema pokončnima opornikoma, od katerih vsaka podpira nanj položeno talno podnico s po enim parom simetričnih, levo in desno pošev vgrajenih podpornih rok; podnica nosi na treh stebričnih dvoramno ograjo mostu; zlat trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras; upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.

Marjana Zorko

7

Občina Žetale

Opis grba občine Žetale: s cinastim rezom deljeni ščit – zgoraj zlata Mihaelova tehtnica na zelenem polju, spodaj zoreči sad pravega kostanja med dvema listoma v zeleni barvi na zlatem polju.Blazon: grb Občine Žetale je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Cinasti rez s petimi cinami deli ščit v zeleno in zlato polje. V prvo polje je na srednjo cino vertikalno postavljen zlati Mihaelov meč, ki nosi srebrno Mihaelovo tehtnico z zlatima skodelama.. V dnu drugega dela polja je simetrično razprta dvojica dveh zelenih listov pravega kostanja (castanea sativa), izmed katerih raste vertikalno zoreča zelena ježica z dvema rdečima sadoma pravega kostanja.

Natalija Golob

Občina Zavrč

Grb Občine Zavrč je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Ščit je horizontalno ločno deljen v modro in zeleno polje. Spodnje zeleno polje predstavlja grič, na katerem stoji enonadstropna srebrna graščina z rdečimi strehami. V osrednjem delu graščine stoji s piramidasto, enkrat prekinjeno streho kriti stolpič, ki je naslonjen na osrednjo, s trapezno oblikovano streho krito steno poslopja. Na obeh straneh graščine sta simetrično naslonjena dva, v čop krita trakta. Vsa graščina ima dva enaka niza pravokotnih oken s tem, da je v stranskih čelih in v stolpiču po eno okno, v osrednji steni pa na vsaki strani po dve.
V sredini zelena polja je zlata grozdna preša na slemen, pod katerim je v srebrnem košu naslikan rdeč trtni grozd. Na desni strani preše je na sleme, po slemenskem vretenu obešen srebrni vrtilni kamen, pod prešno klado pa je rdeči vinski polič.

Majda Vrbanič