Osrednjeslovenska regija

Občina Borovnica

Grb Občine Borovnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je s srebrno podobo nekdanjega borovniškega viadukta razdeljen v modro barvo na zgornji polovici in zeleno barvo v spodnji polovici.

Zaradi izrednih razmer grb naredila Renata Kuhelnik

Občina Brezovica

Grb občine Brezovica je upodobljen na ščitu, ki ima srebrno podlago. Ščit, deljen s trnasto delitvijo ima črno dno. Izza srednjega trna raste na sredini navpično proti vrhu ščita breza. Srebrno deblo, okrašeno z izmeničnim nizom osemnajstih horizontalnih, klinasto upodobljenih črnih lis je simetrično glede na vertikalo. Iz debla raste v desno in levo po en niz poševno visečih brezovih vej tako, da imata spodnji in zgornji par vej po en list na svojem koncu, vmesni trije pari vej imajo po en list sredi in po enega na koncu veje. Tako so upodobljeni štirje vertikalni nizi listov, od katerih imata torej niza ob deblu po pet, niza ob straneh pa po tri liste.

Iz zunanjega trna nad črnim dnom ščita raste simetrično navzven po en močvirski tulipan, ki ima črno steblo in po en zelen sabljast list, ki je upognjen proti brezovemu deblu. Cvetova tulipanov sta rdeče barve, obrnjena pa sta proti tlom pod zunanjim listom drugega para vej.

Vladka Kržič

Občina Dobrepolje

Tako ime kot tudi grb občine opišeta Dobrepolje s Strugami kot pokrajino, kjer se na enem mestu stikata zelena narava, rodovitna obdelovalna polja s svojo žitno zlatorumeno barvo, modro nebo, moč vode ter temne globine jam. Klas je sestavljen iz 24 zrn, ki predstavljajo 24 naselij občine Dobrepolje. Na drugi strani grba pa je v Dobrepoljsko Struški dolini prepoznaven simbol zvona, ki opiše tako značaj krajine z mnogoterimi cerkvicami, ki krasijo vasi ter njeno okolico, dobre pevce ter navsezadnje tudi srce preprostega človeka, ki s svojo pridnostjo in preprostostjo koristi naravne danosti svojega okolja.

Milena Jakič

7

Občina Dobrova – Polhov Gradec

Grb občine Dobrova – Polhov Gradec. V zlatem ščitu z desno in levo modro obrobo sta spodaj dva zelena hrastova lista z rdečima želodoma, nad njima v šopku osmih zelenih listov pa srebrni cvet blagajane (Daphne Blagayana). Grb Občine Dobrova - Polhov Gradec je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.

Irena Zaletelj

Občina Dol pri Ljubljani

Grb občine Dol pri Ljubljani je preprost modro zelen ščit, ki ga prečno deli rumena slamnata kita, ki opozarja na tradicijo pletarstva in slamnikarstva v teh koncih.

Majda Peterka

Občina Domžale

Grb občine Domžale je upodobljen na ščitu pozno gotskega obdobja sanitske oblike.
Iz treh strani dna ščita rastejo proti sredini ščit tri žitne bilke, kjer se spletajo v slamnato kito vertikalno do glave ščita. Na tem mestu se razpletejo v šopek treh žitnih klasov, ki segajo s svojimi resami v desni kot do sredine zgornje stranice ščita in v levi kot ščita.

Ana Gerčar

7

Občina Grosuplje

Osrednji motiv grba Občine Grosuplje je oblikovalsko posodobljena podoba poznohalštatske živalske svinčene svastike štirih konjskih glav najdene na Magdalenski gori in ponazarja osnoven značaj nastanka in razvoja širšega Grosuplja (tranzitna baza sprva konjskih vpreg, danes pač drugačnih). Hkrati spominja na črko G in s svojo generalno ciklično obliko simbol gibanja in razvoja.

Glavne smernice, ki so privedle do oblikovanja sedanje podobe grba Občine Grosuplje so:

  • razpoznavnost,
  • sodobnost,
  • čistost in jasnost,
  • všečnost,
  • heraldičnost.

V grbu sta uporabljeni dve barvi. Zelena kot nepogrešljiv simbol Dolenjske pokrajine in rdeča kot simbol aktivnosti in razvoja.

Andreja Okorn

Občina Horjul

Grb občine Horjul. Na Urhu, 426 metrov visokem griču je cerkvica sv. Urha, obdana z srednjeveškim obrambnim taborom z dvema stolpom. Na grbu občine Horjul je upodobljen na zelenem hribu turški tabor – vogal obzidja z rondelo na Urhu, za katerim stoji cerkev.

Marija Rupnik

Občina Ig

Grb Občine Ig je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; v deljenem ščitu zgornjega srebrnega-belega polja je na delilno črto postavljenih šest črnih stebrov, katerih vrhove povezuje s črno črto predstavljena horizontalno položena ploščad mostišča. Na njo so čelno postavljene tri (1 + 1 + 1) enake rdeče hiške pri čemer višina srednje presega obe spremljajoči za približno četrtino siceršnje višine. Strehe hišk so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški so prekrižani nad vsakim od strešnih slemen. V spodnjem zelenem polju plava cvet srebrne heraldične rože z zlato-rumenim pestičem. Sredine petih cvetnih lističev krasi osrednja rdeča žilica, njih obrobje pa ločujejo zeleni koničasti listni nastavki.

Darja Kušar

7

Občina Ivančna Gorica

Grb Občine Ivančna Gorica je bil sprejet 12. aprila 1996 in je upodobljen na ščitu zelene barve z zlato rumeno obrobo. Na njem je kot osnovni motiv narisan črno-bel miljnik (Opatovo znamenje) z nastavkom iz leta 1583, ki je ena od znamenitosti občine.

Lidija Marinč

Občina Kamnik

Grb Občine Kamnik ima obliko ovalnega ščita, na katerem je med vrati stolpa s streho, ki ima na vrhu majhne line, upodobljena Veronika, pol kot ženska in pol kot kača s krono na glavi. Ob vznožju stolpa sta vsaksebi obrnjena zmaja. Na levi strani stolpa je šesterokraka zvezda, na desni pa prvi mesečev krajec.

Romana Dermota

Občina Komenda

Grb Občine Komenda simbolizira združitev Krajevnih skupnosti Komenda, Križ in Moste v samostojno občino Komenda. Trije rdeči rombi predstavljajo tri bivše Krajevne skupnosti, ki se nahajajo pod osrčjem gora, zato so razporejene pod stiliriziranim hribom. Nad njimi je grb Malteškega reda.

Silva Nadižar

7

Občina Ljubljana

Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; dve vidni steni srebrnega stolpa nad obzidjem nosita zgoraj po eno črno pravokotno okno, nadkrito z zidnim vencem s petimi cinami; na njih čepi zeleni lintver v napadalni drži s privzdignjenimi netopirastimi perutmi in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine.

Špela Grohar

Občina Log – Dragomer

Grb Občine Log - Dragomer je upodobljen na povišanem (slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
Na zeleni glavi zlatega ščita so v zaporedju 1, 1, 1 predstavljena tri zlata kolesa vprežnega voza, s po dvanajstimi naperami. Na drugem zlatem polju ščita je v letu navzgor predstavljen zeleni kačji pastir (odonata).

Emi Gregorčič

Občina Logatec

Grb Občine Logatec je upodobljen na rdečem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike, od katerega je srebrna glava ščita ločena s cinasto črto, sestavljeno iz šestih cin nad katerimi je drug ob drugem razporejenih pet lipovih listov. V spodnjem polju ščita je na rdeči podlagi upodobljeno zlato kolo vprežnega voza z desetimi naperami.

Andreja Kristan

7

Občina Lukovica

Grb Občine Lukovica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.''Na rdečem ščitu je čelno predstavljen rokovnjač (ubežnik Napoleonove vojske), bradat, zazrt v desno, odet in ogrnjen v črnino in s črnim klobukom, z dokolenskimi ovijači na nogah, stoječ na v dno ščita ugreznjenem kolesu voza, z obeh strani spremljan s črnima poloblama od sredine stranic ščita v sredino njegovega dna, se z obema rokama opira na gorjačo pred sabo.''

Šeća Seferagić

Občina Medvode

Grb Občine Medvode. Ker Medvode ležijo na sotočju Save in Sore, je bila za izhodišče grba izbrana vizualizacija sotočja teh dveh rek. Kot nam pove ime, je središče kraja med vodami. Neprimerno bi bilo izhajati iz okoliških družinskih grbov, saj bi ti predstavljali družine, ne pa Občine Medvode. Grb, znak, zastava, insignije in pečat označujejo pripadnost Občini Medvode.
Razpoznavni slikovni znak je upodobljen na ščitnem polju. Je v obliki črke Y, ponazarja obliko sotočja. Vsaka od rek je ponazorjena s svojo modro barvo. Barvni trakovi so rahlo upognjeni, tako da ponazarjajo gibanje vode in prispodobo lokacije. Prepletanje ponazarja zlitje ene reke v drugo, kar je razvidno iz prepleta dveh modrih barv.

Petra Bor

Občina Mengeš

Grb občine Mengeš je heraldično pravilno oblikovan in vključuje en predmet, ki je posnet po grbu nekdanjih vitezov Mengeških, lastnikih gradu na Gobavici nad Mengšem. Grafično sledi Valvasorjevim zapisom v Grbovni knjigi, kjer je grb opisan kot modri trnek v srebrnem polju. V grbu Občine Mengeš sta tako dve barvi, bela in modra, obrobljen pa je z rdečo barvo.

Ana Uhan

7

Občina Moravče

Grb občine Moravče. Na srebrnem polju ščita na zelenem hribčku stoji rdeča trdnjava s črnim obokanim vhodom in dvema linama v zidnem vencu. Iz venca raste, z dvojno zlato sponko speta, modra pol-lilija z dvema rdečima prašnikoma. Listi lilije imajo srebrne sredinske precepe.

Alenka Bajec

Občina Škofljica

Grb Občine Škofljica je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Zlata osnova v temelju ščita prehaja v zeleno polje.
V zlatem polju je sredinsko umeščena cela figura močvirske ptice, velikega škurha (Numenius arquata), ki je obrnjen v heraldično desno, in v črni upodobitvi trupa, s srebrnim oprsjem v celi dolžini od korena kljuna do repnih peres. Prsi krasijo črne pege. Ob telo prižete peruti se iztečejo v konicah v štiri srebrna peresa. Štiri repna peresa, srednji sta za spoznanje daljši od bočnih, so črne barve. Značilno zakrivljen kljun je rdeč, zgornji in spodnji del kljuna je ločen s srebrno črto. Noge so rdeče, kremplji pa črni. Figura je prikazana v gibanju z eno lahno privzdignjeno upognjeno nogo, z drugo nogo s krempljastim stopalom stoji ptič v zelenem polju. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.

Jelka Janež Tavčar

Občina Šmartno pri Litiji

Grb Občine Šmartno pri Litiji je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi:
Osnova ščita je po sredini stebra prepolovljena tako, da sta desno čelo in desni temelj v črni barvi, levo čelo in levi temelj pa v rdeči barvi.
Sredinsko na ščit se umešča celoten motiv s pročelja cerkve svetega Martina, kateri je v zrcalni upodobitvi obrnjen v heraldično desno ter predstavlja Martina iz Toursa (397. po Kr.) in je v srebrni barvi.

Anica Križman

7

Občina Trzin

Grb Občine Trzin je upodobljen na zlatem, črno obrobljenem ščitu gotske oblike, katerega osnovna barva je rumena. V sredini ščita je odprt cvet močvirske logarice (Fritillaria meleagris) s šestimi cvetnimi listi na katerih so stilizirane srebrne pike. Cvetni listi so obrobljeni s petimi zelenimi suličastimi listi, v sredini cveta pa je črn pestič s po tremi črnimi prašniki na vsaki strani pestiča.

Batis Anica

Občina Velike Lašče

Grb Občine Velike Lašče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike, ki je na sredini vzdolžno razdeljen z zlato cinasto črto s petimi cinami. Črta deli ščit na modro in zeleno polje. V zgornjem, modrem polju se nahaja odprta nepopisana knjiga z rdečimi platnicami. Na vsaki strani knjige je po eno gosje pero v črnilniku. V spodnjem, zelenem polju je upodobljen zlati turov bik s črnim okrasjem.

Aleksandra Ivanc

Občina Vodice

Grb občine Vodice je upodobljen na ščitu novejše zgodovine, sanitske oblike. Osnova grba je sestavljena na spodnji modri in zgornji rumeni del, med seboj ločen z valovnico bele barve, ki se pri krajeh spaja v prav tako bel okvir, grafično določen s tanko črno črto.
Modra barva predstavlja vodo, kar je še poudarjeno z dodanimi belimi pravokotniki, (abstraktno upodobljen geološki simbol za prikazovanje podtalne vode). S tem elementom spada grb, po mnenju prof. dr. znanosti Otorepca, v razred govorečih grbov.
Rumena barva predstavlja sonce, energijo in bogato rodna polja. Valovnica prikazuje mejo med zaznavo gabaritov vidnega (griči in gore, ki obkrožajo občino) in neskončnega neba.

Vera Hribar

7

Občina Vrhnika

Grb Občine Vrhnika je upodobljen na ščitu temno modre podlage, na katerem je osrednji motiv Jazonova ladja na valovih Ljubljanice. Ladja ima belo jadro in sedem parov vesel. Ladja in jambor sta oker barve, enake barve je tudi zunanja obroba ščita. Notranja obroba ščita je bela, beli pa sta tudi dve valovnici. Preostali dve valovnici sta modre barve.

Venesa Sikirić