Koroška regija

Občina Črna na Koroškem

Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del.
Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve.
V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo temno zelene barve; deblo drevesa je temno rjavo.
V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču.
Obroba gričev je v temno rjavi barvi. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve, obroba grba pa je temno rjave barve.

Darja Kolar

Občina Dravograd

Grb občine Dravograd ima obliko ščita. Nad zelenim poljem v dnu ščita je na modri podlagi belo velikonočno jagnje z rdečo zastavo in belim križem na njej. Osnova za oblikovanje grba je pečat trga Dravograd iz leta 1575.

Gordana Rek

Občina Mežica

Grb Občine Mežica ima v osnovi svetlo modro polje, ki je postavljeno na spodnje sivo polje, v katerem je veliko svetlo zeleno polje, ki predstavlja celoten prostor Občine Mežica, neposredno pa tudi goro Peco. Okrog tega polja je pravilno razporejenih pet manjših temno zelenih polj, ki predstavljajo pet okoliških hribov, ki obdajajo Mežico.
Na vrhu krožne kompozicije je stilizirana podoba Kralja Matjaža, ki je simbol Mežice, na osrednjem zelenem polju so prekrižana rudarska kladiva.

Angela Kramberger

7

Občina Mislinja

V grbu občine Mislinja se pojavljata dva motiva, in sicer šesterokotna zvezda in osmerolistni cvet. Šesterokotna zvezda in cvet simbolizirata nebo in zemljo. Zvezda predstavlja nekaj stalnega, trajnega, medtem ko cvet ponazarja pomlad, čas cvetenja, bohotenja in rodovitnosti narave. Ravno tako modra in zelena barva (barvi neba in zemlje, hribov), ki dopolnjujeta barvno podobo tako grba kot zastave, poudarjata skladnost med simboloma in delujeta celostno – kot narava sama. Tako med barvama kot med zvezdo in cvetom pa je razpeta linija, ki ponazarja hrib in s tem razgibanost Mislinje, ki je polna gozdov, hribov in travnikov.

Nataša Gornjak

Občina Muta

Grb Občine Muta je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb predstavlja srebrno kolo z devetimi (9) naperami, skozi presledek manjkajoče desete napere je kolo nataknjeno in privezano na visoko prisekano črno deblo, iz zelenega trohriba v dnu ščita rastočega vesa; iz spodnjega dela debla rasteta v vsako stran simetrično po dva poganjka, od katerih spodnja dva nosita po eno srebrno heraldično rožo, zgornja dva pa po tri zlate lipove liste.

Zaradi izrednih razmer grb naredila Bogdana Smiljić

Občina Podvelka

Grbo občine Podvelka predstavlja rdeče nabožno znamenje na zelenem hribu, spremljano z dvema zelenima smrekama na vsaki strani ter modrino na dnu ščita, razdeljeno s štirimi srebrnimi valovnicami. Vsi ti simbolni elementi so na srebrnem polju ščita.

Silva Kovač

7

Občina Prevalje

Grb občine Prevalje simbolizira prevaljsko legendo o jezeru in treh utopljenih graščakovih hčerah.

Na modrem ščitu so vertikalno razmeščeni atributi: tri zlato rumene peterolistne krone in srebrna valovnica s tremi polnimi vali, ki razmejujejo vrhnjo in srednjo krono.
Grb občine Prevalje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na vrhu modrega ščita je zlato rumena peterolistna krona. Srebrna valovnica s tremi polnimi vali razpolavlja prostor med vrhnjo in srednjo krono. Vrh srednjega vala sovpada z navidezno simetralo ščita in razpolovnice ščita po višini. Srednja krona je umeščena na navidezno razpolovnico ščita po višini. Vse tri krone so enako velike.

Suzana Šapek

Občina Radlje ob Dravi

Grb Občine Radlje ob Dravi ima obliko ščita. Polje ščita je rdeče barve, obrobljeno s tanko črno črto. Na vrhu ščita je v črni barvi napis "RADELAH MERINBERCH RADLJE". Na rdečem polju ščita je s črno linijo v beli barvi upodobljen nadangel Sv. Mihael z razprtimi krili. V desni roki drži plameni meč, v levi roki tehtnico. Z desno nogo stoji na mrtvem ležečem zmaju, upodobljenem s črno risbo in zelene barve.

Natalija Šoba Ternik

Občina Ravne na Koroškem

Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve.
V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo temno zelene barve; deblo drevesa je temno rjavo. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Obroba gričev je v temno rjavi barvi. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve, obroba grba pa je temno rjave barve.

Saša Finžgar

7

Občina Ribnica na Pohorju

Grb Občine Ribnica na Pohorju. Na srebrnem ščitu je zelen hrib z zeleno smreko na svojem temenu, v vznožju hriba pa je modri tolmun, nad katerim je v poskoku zlata okronana ribica.

Obli zelen hrib v sredini ščita simbolizira Ribniško Pohorje z mogočno največjo slovensko smreko na svojem temenu in z jezercem pod svojim vhodom; iz modrega jezerca je v poskoku okronana zlata ribica, ki simbolizira pravljičnost starodavnega večnega Pohorja, katerega izročila se že tisočletja prenašajo iz roda v rod trdnih in klenih Pohorcev.

Judita Kotnik

Občina Slovenj Gradec

Grb Mestne občine Slovenj Gradec ima obliko ščita s poljem modre barve. Na modrem polju je srebrn (bel) stolp z odprtimi polkrožnimi vrati in napol dvignjeno dvižno mrežo. Koničasta streha je zaključena s krajšim drogom, ki ima na vrhu kroglo. Tesno ob osrednjem stolpu, ki je nekoliko pomaknjen navzdol, je neposredno na njega na vsaki strani prislonjen srebrn (bel) stražni stolp, ki je za polovico ožji od osrednjega. V prvem nadstropju sta stražna stolpa odprta s podolgovatim oknom, nadzidek z dvema cinama pa se pne do višine krogle osrednjega stolpa. Način zidave je shematično prikazan s kvadriranjem vseh površin, razen strehe.

Grbu občine in mesta Slovenj Gradec je osnova mestni pečat iz začetka 14. stoletja, ki je shematično prilagojen klasični grbovni obliki ščita

Marija Borovnik

Občina Vuzenica

Grb občine Vuzenice, je v zlatem polju srebrnega zidu, nad katerim se dviga stolp, na katerem je stolp pod streho z vrha z zastavo. Najstarejši ohranjeni pečat kraja iz 16. stoletja prikazuje stolp, vendar brez stolpa z zastavo. Tako je prikazano v knjigi Widimskyja "Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates", katere risba je služila kot model za sodobno upodobitev. .

Marija Skaza