Goriška regija

Občina Ajdovščina

Grb Občine Ajdovščina je upodobljen na španskem ščitu, s polkrožnim spodnjim delom, zgornji del pa se zaključi v obliki enakokrakega trikotnika, pri čemer ima desna stranica obliko štiri delne oglate forme stolpa, nagnjene za 45 stopinj.

Zgornji del grba predstavlja rimski stolp s štirimi cinami, kar predstavlja Ajdovščino kot rimsko mesto. Nagnjenost stolpa za 45 stopinj simbolizira burjo, kot klimatsko posebnost občine. Spodnji del stolpa se zaključi s črto v obliki vala, ki se z naraščajočimi razmaki še dvakrat ponovi, tako da spodnji del deli na tri valovita polja, katerih površina se proti dnu grba enakomerno povečuje. Valovi predstavljajo deročo reko Hubelj in geografsko podobo doline, ki je na eni strani obrobljena z visokimi gorskimi grebeni, na drugi pa s kopastim vinorodnim gričevjem.

Zgornji del grba je bele barve. Valovita črta, ki zaključuje njegov zgornji del, je v srebrni barvi, zgornje polje spodnjega dela je svetlo zeleno, srednje zeleno, spodnje pa temno zeleno. Grb je obrobljen s srebrno barvo.

Okrog zunanje črte spodnjega dela grba poteka napis z velikimi tiskanimi črkami v srebrni barvi: OBČINA • AJDOVŠČINA.

Petra Sanković

Občina Bovec

Grb občine Bovec ima na modri osnovi, ki ponazarja nebo, stilizirano silhueto gore Svinjak, ki predstavlja stičišče Bovške kotline, doline Trente in doline Koritnice in ponazarja osrednje področje Občine. Silhueta gore je razdeljena v dve polji: zeleno na levi in belo na desni, kar predstavlja zasneženo visokogorje občine. V spodnjem delu silhuete je zelenomodro polje v obliki črke S, ki se širi od desnega proti levemu robu in ponazarja reko Sočo. Na tej podlagi je v sredini grba osrednji simbol – zlatorog v skoku, ki simbolično ponazarja varuha lepot in bogastvo doline ter z izrazito dinamično figuro plemenitost in odločnost ljudi. Figura zlatoroga je v zlati barvi. Grb je obrobljen z dvojnim robom v črni barvi.

Danijela Zonta

Občina Brda

Grbo občine Brda. Grozdje je najpomembnejša kultura v Brdih. Raste na hribčkih.
Za Brda so značilni tudi cerkveni stolpi, ki se zaključujejo s cinami (prsobrani). Ti so večinoma zvoniki gotskih cerkva in so najstarejši v Brdih. Eden takih stolpov je stolp v vasi Vedrijan.
Nad grbom je kamnita krona s petimi cinami, kar pomeni št. prebivalcev (od 5.000 do 10.000)

Lidija Ivič

7

Občina Cerkno

Grb Občine Cerkno predstavlja srebrni ščit poznogotskega stila; ta nosi podobo divjega petelina, stoječega na zelenem odprtem bršljanovem vencu, ki ponazarja črko »C«.
Blazon: grb Občine Cerkno je upodobljen na povišanem (Slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike; srebrna plošča ščita nosi podobo divjega petelina (tetrao urogallis) v črni, rdeči, modri in zlati barvi, stoječega na, v levo odprtem, zelenem vencu iz bršljanovih listov, venec predstavlja veliko črko »C«.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

Janja Bolčina

Občina Idrija

Grb Občine Idrija je enak grbu mesta Idrija. Na njem je v črno obrobljenem ščitu, ki je na spodnji strani polkrožen, upodobljen rimski bog trgovanja, pa tudi glasnik bogov Merkur. Merkur, ki je obrnjen na levo ima v desni roki glasniško palico, oblečen pa je v zeleno tuniko in ima ogrnjeno rdeče ogrinjalo. Na nogah ima sandale s krili.

Idrijski grb z Merkurjem se pojavlja že v 2. polovici 17. stoletja. Merkur v grbu opozarja na živo srebro, ki so ga v Idriji odkrili leta 1490 in zaradi katerega se je Idrija razvila v zelo pomembno rudarsko središče. Srednjeveški alkimisti so namreč živo srebro (latinsko mercurium) označevali s simbolom planeta Merkurja.

Helena Sever

Občina Kanal ob Soči

Grb (ščit) Občine Kanal on Soči je gotske oblike in razdeljen na posamezna polja. Zgoraj so 3. rumene šestlistne rože na zeleni podlagi, katera simbolizira hribe. Tak tip rože je pogost heraldični simbol in pomeni lepoto in čast. Roža je oblikovana po vzoru rože na sklepniku iz gotske cerkvica sveta Kanciana v Britofu. V sredini je šrafiran most, značilen za našo občino, ki heraldično simbolizira prehod iz enega na drugi breg in je tako simbol povezovanja. Spodaj so tri heraldično srebrne postrvi na modri podlagi. Postrv je pogost in star heraldični simbol poštenosti. Modra barva pa pomeni reko Sočo in je simbol univerzalne možnosti. Nad ščitom je kamnita krona s petimi cinami. Krona je bele barve.

Valerija Božič

7

Občina Kobarid

Grb občine Kobarid. Opis grba, splošno: v modrem ščitu stoji srebrna trikotna gora na njegovem zelenem dnu, v katerem plava srebrna postrv; v vsakem od dveh kotov ščita je po en srebrn cvet planike.
Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Kobarid je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.
Nad zelenim dnom ščita, v katerem plava srebrna postrv, se dviga srebrna trikotna gora v vrh tako, da ta sega pod sredino zgornjega roba ščita; dno ščita ločuje od gore trnasti rez; v desnem in levem kotu ščita plava po en srebrn cvet planike z rumenim venčkom prašnikov v sredini.

Antonija Forjan

Občina Miren – Kostanjevica

Grb občine Miren - Kostanjevica ima obliko ščita, ki je razdeljen na polovico s cinastim rezom. V spodnji polovici je zid iz opeke v rdeči barvi, kar predstavlja opekarsko tradicijo v kraju Bilje. Zid kot takšen je simbol za starodavni Mirenski grad iz rimskih časov. V zgornji polovici ščita je na rumenem polju, simbolu sonca, ruj s tremi vejicami v rdeči barvi, ki predstavlja kraško območje v občini. Enajst listov na vejicah in enajst delitev obzidja simbolizira enajst naselij, ki sestavljajo občino. Ščit je obrobljen s črno črto.

Petra Figelj

Občina Nova Gorica

Grb Mestne občine Nova Gorica je stilizirana rdeča vrtnica na belem polju, ki je obrobljeno z modrim robom. Rob je kvadratne oblike in ima spodnja vogala zaobljena.

Grb mestna občine je leta 1968 ob 20-letnici mesta Nova Gorica potrdila takratna Skupščina občine Nova Gorica. Roža vrtnica ponazarja mladost, lepoto in svežino najmlajšega slovenskega mesta, ki se odlikuje tudi po svoji hortikulturni urejenosti, v globljem pomenu pa poleg tega ponazarja bistvo Nove Gorice in širšega območja Goriške, ki je znana kot dežela sonca ter veselih in delavnih ljudi. Avtor simbola je inž. arh. Roni Nemec.

Maja Simeonov-Nedeljkov

7

Občina Renče – Vogrsko

Grb Občine Renče-Vogrsko ima obliko ščita in je povzetek najstarejših simbolov na območju občine.
Sestavljen je iz dveh delov. Zgornja polovica simbolizira jeguljo, ki je značilnost občinskih voda.
Spodnja polovica je simbol strešnega venca renškega gradu.
Grb je opečnate barve, kar simbolizira tradicijo opekarstva v vaseh in zaselkih občine.

Mirjam Andrejčič

Občina Šempeter – Vrtojba

Grb občine Šempeter - Vrtojba ima obliko ščita. Tvorita ga dva glavna elementa: Rumeni cvet, sonce na modrem ozadju Zeleni spodnji del, ki ga tvorita dva lista, dve polji, dva kraja … Bela linija, ki ločuje lista in modrino simbolizira cesto in lego občine ob italijanski meji.«[

»Zastava je podolgovate pravokotne oblike. Barvno je razdeljena na dve enaki polovici. Zgornja je modre barve, v sredini modrega polja je rumeno sonce s šestnajstimi žarki. Spodnja polovica je zelena. «

Ingrid Jovanovič

Občina Tolmin

Grb Občine Tolmin ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem zgornjem kotu je vpisana letnica 1713. V spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile. Zeleno-modro polje ponazarja reko Sočo.

Jerca Kranjc

7

Občina Vipava

Grb občine Vipava ima obliko ščita. V njegovi sredini je na beli podlagi lik vinske trte, ki je sive in rjave barve. Trta ima tri vitice; ena se razprostira v zgornjem srednjem delu ščita in se zavije v leco spiralo, z drugih dveh vitic v spodnjem delu ščita raseta dva, simetrično razporejena grozda z devetimi jagodami zelena barve, ki simbolizirajo beli in rdečo vrsto grozdja. V zgornjem delu ščita sta dva simetrično razporejena zelena lista vinske trte. Na dnu ščita zaseda prostor trohrib modre barve. Elementi v ščitu se med seboj ne dotikajo, temveč se približajo drug drugemu. Ščit je črno obrobljen.

Darja Simonič Berden