Gorenjska regija

Občina Bled

Grb Občine Bled je špansko-ščitni grb, na katerem je stiliziran Blejski otok s cerkvijo Marijinega vnebovzetja ter Blejski grad na vrhu pečine. Izmenične valovite bele in modre črte predstavljajo Blejsko jezero.

Jerneja Jelušič

Občina Bohinj

Grb Občine Bohinj je predstavljen na ščitu, katerega osnovna barva je zelena, obrobljen pa je s črnim robom. Spodnji rob ščita je ovalen, v sredini pa je osrednji motiv, stilizirani lik cekve sv. Janeza in mostu čez izliv Bohinjskega jezera. Pod mostom se do spodnjega roba izmenjujejo enako široki beli in modri vzporedni pasovi, ki predstavljajo Bohinjsko jezero. Streha cerke Sv. Janeza je rdeče barve, v zgornjem desnem kotu ščita pa se nahaja pravokotni trikotnik, modre barve, ki ponazarja nebo in je od zelene podlage na levi ločen s tanko belo črto.

Nika Štefanič

Občina Cerklje na Gorenjskem

Grb Občine Cerklje na Gorenjskem ima obliko ščita, ki se zgoraj sklepa s termi roglji.
V zgornjem delu je ščitek s krožnim zgornjim sklepom, na katerem je izpisana prva
zgodovinsko izpričana letnica obstoja kraja kot sedeža fare, kar je v tistem času pomenilo
središče današnje občine, ki je bilo že takrat zaključeno območje. Po šegi srednjega veka je
izpis z rimskimi številkami ADMCLIV (1154) = Anno Domini millesimo centrisimo
quinquagessimo quatro, ki stoje v določeni kompozicijski ureditvi.
Spodnji del grbovnega polja izpolnjujejo trije enako veliki enakokraki križi, ki simbolno
predstavljajo tri cerkve, ki so v srednjem veku stale v središču vasi in je kraj dobil po njih ime.
Urejeni so v obliki na konico postavljenega trikotnika

Bernarda Valenčič

7

Občina Gorenja vas – Poljane

Grb občine Gorenja vas - Poljane je upodobljen na spodaj polkrožnem španskem ščitu.
Grb ima obliko ščita in je sestavljen iz treh barv: bele, zelene in modre. Pero in čopič predstavljata osrednji motiv. Osnova je kvadrat s stranico a, s tem, da je pravokotnik dimenzij a:3a/4, polkrožni del pa ima polmer a/2. Zgornje polje je pravokoten enakokraki trikotnik. Figure v grbu so na osi, oddaljeni a/4 od navpičnih robov. Osnovna delitev ščita izhaja iz črke Y.

Lidija Novak

Občina Gorje

Grb Občine Gorje je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita je bele barve. Ščit je razdeljen po diagonali od leve prosti desni z valovito modro barvo. Zgornji del ščita je zlate barve. Spodnji del ščita je zelene barve.

Valovita črta modre barve, poudarjena z belo barvo na spodnji strani simbolizira bogastvo reke Radovne, vodnih virov in čistost vode.

Tri zelene smreke na zlati barvi simboliziranjo bogastvo gozda, lesa in rude. Število smrek predstavlja tri večje gozdnate površine v območju Triglavskega narodnega parka: Pokljuka, dolina Radovne in Mežakla.

Zvonec zlate barve na zeleni barvi simbolizira razvoj zvončarstva.

Irena Furlanič

Občina Jesenice

Grb Občine Jesenice je enak grbu mesta Jesenice, predstavljen pa je na temno modrem ščitu, na katerem je v srebrni barvi upodobljen srednjeveški znak za železo.

Krista Trobec

7

Občina Jezersko

Grb Občine Jezersko ima obliko ščita in je obrobljen z dvojno dvodebelinsko linijo.

Zgornji del je namenjen nebu in obrisu gora, v sredini je zelen krog, v katerem je bela ovčja glava jezersko-solčavske pasme gledano s strani in pogledom v desno, spodnji del pa je modro jezero, ki ga ponazarja valovita bela črta. Na sredini sta, poleg kroga, na desni in levi strani, dva zelena hriba, ki predstavljata dolino in gozdove, beli del pa predstavlja jezerski slap.

Vsi elementi v grbu so obrobljeni s črnimi linijami.

Katarina Borovšak

Občina Kranj

Grb občine Kranj ima obliko zgodnje renesančnega ščita u obojestranskim plitvim rezom bočne strani, sivo in črno polje in orla z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel je cinobrasto rdeče barve.

Mateja Arhar

Občina Kranjska Gora

Simbol občine Kranjska Gora je žival - ruševec, ki simbolizira neokrnjeno naravo, bogastvo in ljubezen in je v teh krajih zaščitena živalska vrsta.

Tanja Cilenšek

7

Občina Naklo

Grb občine Naklo ima obliko ščita. Grbovno polje je z navpično in vodoravno črto razdeljeno na 4 polja. Zgornji dve polji sta praviloma kvadrata, spodnji polji pa tvorita preostanek grbovnega polja.
Preko vseh štirih polj ležita dva, pod pravim kotom prekrižana ključa, zasukana za 45 stopinj. Prekrižan del ključev se nahaja v dotikališču vseh štirih polj.
Vsi elementi v grbu so obrobljeni z linijami. Ščit je obrobljen z dvojno debelinsko linijo.

Grb Občine Naklo simbolizira uspešno moderno občino, ki svojo prihodnost preudarno gradi na tradicionalnih vrednotah.

Zlata Kleindinst

Občina Preddvor

Grb občine Preddvor ima obliko zašiljenega ščita in je obrobljen s tanko črno črto. Razdeljen je na desno in levo polovico. Leva polovica je razdeljena na tri enaka polja. V zgornjem belem polju sta prekrižana črna ključa župnijskega svetnika Sv. Petra, v spodnjem polju pa diagonalno navzgor in navzven obrnjena črna planinska kavka. Zgornje in spodnje belo polje leve polovice ščita deli modro polje enake dimenzije. Desna polovica ščita ima v štirih vrstah skupaj dvanajst modro-belih pravokotnikov. Desna in leva polovica ščita sta ločeni s tanko črno črto.

Jana Smolej

Občina Radovljica

Kot grb Občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljica, ki ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z začetka 16. stoletja.

V belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v rdečo suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desni roki drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve.

Osnova grbu je pečat mesta Radovljica iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvasorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88.

Katja Vuzem

7

Občina Šenčur

Grb Občine Šenčur je upodobljen na ščitu svetlo modre barve, na katerem je kot osrednji motiv upodobljen Sveti Jurij, ogrnjen z rumenim ogrinjalom na konju, ki s sulico prebada zelenega zmaja, ki je upodobljen na dnu ščita.

Ivica Vreš

Občina Škofja Loka

Grb občine Škofja Loka je ščitaste oblike z naslednjo vsebino: v zelenem polju stoji na črni podlagi zlati grad z glavnim stolpom in dvema stranskima s stožčasto streho. V vratih je črna zamorčeva glava z zlatim uhanom ter krono, ustnicami in ovratnikom, ki so rdeče barve.

Daniela Stojanović Omerzu

Občina Tržič

Grb Občine Tržič je upodobljen na poznogotskem ščitu sanitske oblike. Na spodnjem delu ščita je upodobljeno srebrno obzidje iz sedmih vrst klesanega kamna in štirimi strelnimi linami v peti vrsti gledano od spodaj navzgor. Obzidje je na vrhu zaključeno s štirimi cinami, ki delijo grb na polovico. Zgornji del grba je svetlo modre barve.

Tina Kleindinst Meglič

7

Občina Železniki

Grb občine Železniki ima obliko poznogotskega ščita. Grb je razdeljen diagonalno na štiri polja in prikazuje geografsko značilnost občine. Plavž je osnovni motiv grba, ob straneh pa sta vkomponirana dva ročno kovana žeblja. V petih poljih, gledano od spredaj, je v desnem znak čipkarstva, "klekelj" v levem pa smrekova vejica, ki simbolizira gozdarstvo občine.

Damjana Kaplja

Občina Žiri

Grb Občine Žiri je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike, deli ga srebrna valovnica s petimi valovi; v zgornjem zelenem polju so trije bukovi (Fagus sylvatica) žiri, v spodnjem polju pa je na modrem zlati lintvern z razprto perutjo in enkrat zaobrnjenim puščičastim repom.

Monika Gasser

Občina Žirovnica

Grb Občine Žirovnica je upodobljen na zlato obrobljenem zelenem ščitu s šiljasto zaključenim dnom in odprto knjigo na vrhu ščita v razmerju 4,5:5. Na zelenem polju je pet stiliziranih zlatih peres, ki so na ščitu razporejena v obliki satja. 3 peresa so narisana v vrsti zgoraj, 2 peresi pa spodaj, predstavljajo pa pet velikih mož (France Prešeren, Matija Čop, Anton Janša, Fran Saleški Finžgar in Janez Jalen).

Katja Poljanec